Select Page

Na 86-tom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu imali smo nastup na štandu Agrostandard Plus-a . Zabeležili smo veliko interesovanje prolaznika . Uskoro će mo intenzivirati učešće na svim relevantnim sajmovima u regionu .

Share This